новини

Панелите на секционните врати МСА се режат без физико-химични изменения

Секционните гаражни врати МСА са направени с изолирани с полиуретанова пяна сандвич-панели. Важно е да се знае, че надеждността и устойчивостта на една секционна гаражна врата зависи до голяма степен от начина, по който се режат панелите.

В МСА, ние режем панелите с помощта на специална машина, която гарантира качеството на процеса. Тази машина позволява да се регулират режимите за рязане (скоростта и напредването) в зависимост от материала, който се реже. По този начин се постига безукорен разрез. Също така е много важно грапавостта на повърхността да бъде подходяща, от около 3,2.

Машиината гарантира, че не може да бъде допусната грешка по отношение на перпендикулярността, надвишаваща една десета част от милиметъра. Машината разполага с механизъм за взимане на мерки и за охлаждане, който е изработен специално за рязането на панели. Материалът, който се реже по този начин, не претърпява физико-химични изменения, което означава, че боята не прогаря, а стоманата не прегрява.

По този начин стоманата не оксидира бързо, както това се случва при рязането с абразивен диск или пък с помощта на машина, която не разполага с охлаждаща система. С машината, с която разполага, в МСА можем да режем до шест панела едновременно.